14951
Andre Valente Rodrigues, Alipio Jorge, Ines Dutra
View View   Download Download (PDF)   
Martin Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow, Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Yangqing Jia, Rafal Jozefowicz, Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dan Mane, Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Mike Schuster, Jonathon Shlens, Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker, Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viegas, Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke, Yuan Yu, Xiaoqiang Zheng
Wei Dai, Yarkin Doroz, Berk Sunar
View View   Download Download (PDF)   
Hisham Mohamed
View View   Download Download (PDF)   
Bhavneet Kaur, Sonika Jindal
View View   Download Download (PDF)   
Zhu Lei
View View   Download Download (PDF)   
Wei Wang, Beng Chin Ooi, Xiaoyan Yang, Dongxiang Zhang, Yueting Zhuang
Dongliang Xu, Hongli Zhang, Yujian Fan
View View   Download Download (PDF)   
Michael J. Szaszy, Hanan Samet
View View   Download Download (PDF)   
Mian Lu, Ge Bai, Qiong Luo, Jie Tang, Jiuxin Zhao
View View   Download Download (PDF)   
Zheng Wei
View View   Download Download (PDF)   
Qi Zhang, Yan Wu, Zhuoye Ding, Xuanjing Huang
View View   Download Download (PDF)   
Page 1 of 3123

* * *

* * *

Follow us on Twitter

HGPU group

1891 peoples are following HGPU @twitter

Like us on Facebook

HGPU group

419 people like HGPU on Facebook

HGPU group © 2010-2016 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: