16967
Maciej Wielgosz, Andrzej Skoczen, Matej Mertik
View View   Download Download (PDF)   
Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally
View View   Download Download (PDF)   
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Lukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
View View   Download Download (PDF)   
Edouard Grave, Armand Joulin, Moustapha Cisse, David Grangier, Herve Jegou
View View   Download Download (PDF)   
Chang Liu
Emil Sauer Lynge
Francisco Javier Ordonez, Daniel Roggen
Mohammed Abdelrahim
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2017 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: