4732
M. Polivka, J. Chlouba, P. Cerny, P. Hazdra, Z. Skvor
Xiang Su, Zhensen Wu, Zanqin Jiang, Xiaobing Wang
Zhang Bo, Xue Zheng-hui, Ren Wu, Li Wei-ming, Sheng Xin-qing
Eng Leong Tan
K. Liu, Xiao-bing Wang, Yang Zhang, Cheng Liao
Sean E. Krakiwsky, Laurence E. Turner, Michal M. Okoniewski
Adam Dziekonski, Adam Lamecki, Michal Mrozowski
View View   Download Download (PDF)   
S. E. Krakiwsky, L. E. Turner, M. M. Okoniewski

* * *

* * *

TwitterAPIExchange Object
(
  [oauth_access_token:TwitterAPIExchange:private] => 301967669-yDz6MrfyJFFsH1DVvrw5Xb9phx2d0DSOFuLehBGh
  [oauth_access_token_secret:TwitterAPIExchange:private] => o29ji3VLVmB6jASMqY8G7QZDCrdFmoTvCDNNUlb7s
  [consumer_key:TwitterAPIExchange:private] => TdQb63pho0ak9VevwMWpEgXAE
  [consumer_secret:TwitterAPIExchange:private] => Uq4rWz7nUnH1y6ab6uQ9xMk0KLcDrmckneEMdlq6G5E0jlQCFx
  [postfields:TwitterAPIExchange:private] => 
  [getfield:TwitterAPIExchange:private] => ?cursor=-1&screen_name=hgpu&skip_status=true&include_user_entities=false
  [oauth:protected] => Array
    (
      [oauth_consumer_key] => TdQb63pho0ak9VevwMWpEgXAE
      [oauth_nonce] => 1484571382
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [oauth_token] => 301967669-yDz6MrfyJFFsH1DVvrw5Xb9phx2d0DSOFuLehBGh
      [oauth_timestamp] => 1484571382
      [oauth_version] => 1.0
      [cursor] => -1
      [screen_name] => hgpu
      [skip_status] => true
      [include_user_entities] => false
      [oauth_signature] => imf7sWPASv7aEuNSy6uqnJz5jbs=
    )

  [url] => https://api.twitter.com/1.1/users/show.json
)
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter

HGPU group

2125 peoples are following HGPU @twitter

HGPU group © 2010-2017 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: