16791
Enrico Piccinini, Claudia Benedetti, Ilaria Siloi, Matteo G. A. Paris, Paolo Bordone
View View   Download Download (PDF)   
Zhibo Hou, Han-Sen Zhong, Ye Tian, Daoyi Dong, Bo Qi, Li Li, Yuanlong Wang, Franco Nori, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
View View   Download Download (PDF)   
Fabio Jose Goncalves Correia
View View   Download Download (PDF)   
Tianyu Bai, Spencer Davis, Juanjuan Li, Ying Gu, Hai Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Adriano Maron, Renata Reiser, Mauricio Pilla, Adenauer Yamin
View View   Download Download (PDF)   
Eladio Gutierrez, Sergio Romero, Maria A. Trenas, Emilio L. Zapata

Recent source codes

* * *

* * *

TwitterAPIExchange Object
(
  [oauth_access_token:TwitterAPIExchange:private] => 301967669-yDz6MrfyJFFsH1DVvrw5Xb9phx2d0DSOFuLehBGh
  [oauth_access_token_secret:TwitterAPIExchange:private] => o29ji3VLVmB6jASMqY8G7QZDCrdFmoTvCDNNUlb7s
  [consumer_key:TwitterAPIExchange:private] => TdQb63pho0ak9VevwMWpEgXAE
  [consumer_secret:TwitterAPIExchange:private] => Uq4rWz7nUnH1y6ab6uQ9xMk0KLcDrmckneEMdlq6G5E0jlQCFx
  [postfields:TwitterAPIExchange:private] => 
  [getfield:TwitterAPIExchange:private] => ?cursor=-1&screen_name=hgpu&skip_status=true&include_user_entities=false
  [oauth:protected] => Array
    (
      [oauth_consumer_key] => TdQb63pho0ak9VevwMWpEgXAE
      [oauth_nonce] => 1488226560
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [oauth_token] => 301967669-yDz6MrfyJFFsH1DVvrw5Xb9phx2d0DSOFuLehBGh
      [oauth_timestamp] => 1488226560
      [oauth_version] => 1.0
      [cursor] => -1
      [screen_name] => hgpu
      [skip_status] => true
      [include_user_entities] => false
      [oauth_signature] => m3tb0aLUaRv7viurjvmwg4l2LgE=
    )

  [url] => https://api.twitter.com/1.1/users/show.json
)
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter

HGPU group

2172 peoples are following HGPU @twitter

HGPU group © 2010-2017 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: