5054
Chao-Tung Yang, Tzu-Chieh Chang, Hsien-Yi Wang, William C.C. Chu, Chih-Hung Chang
Bruno Coutinho, Diogo Sampaio, Fernando M. Q. Pereira, Wagner Meira Jr.
Kostadin Damevski, Madhan Muralimanohar
View View   Download Download (PDF)   
Konstantis Daloukas, Christos D. Antonopoulos, Nikolaos Bellas
Chun-Yu Shei, Adarsh Yoga, Madhav Ramesh, Arun Chauhan
View View   Download Download (PDF)   
W.-m.W. Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Naohito Nakasato, Jun Makino
View View   Download Download (PDF)   
Alexandros Papakonstantinou, Yun Liang, John A. Stratton, Karthik Gururaj, Deming Chen, Wen-Mei W. Hwu, Jason Cong
View View   Download Download (PDF)   
Muhsen Owaida, Nikolaos Bellas, Konstantis Daloukas, Christos D. Antonopoulos
View View   Download Download (PDF)   
Gert-Jan van den Braak, Bart Mesman, Henk Corporaal
View View   Download Download (PDF)   
Dan Li, Haijun Cao, Xiaoshe Dong, Bao Zhang
Ilia Lebedev, Shaoyi Cheng, Austin Doupnik, James Martin, Christopher Fletcher, Daniel Burke, Mingjie Lin, John Wawrzynek

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: