1336
Hsi-Yu Schive, Chia-Hung Chien, Shing-Kwong Wong, Yu-Chih Tsai, Tzihong Chiueh
View View   Download Download (PDF)   
Chao-Tung Yang, Chih-Lin Huang, Cheng-Fang Lin
View View   Download Download (PDF)   
Heiko Burau, Renee Widera, Wolfgang Honig, Guido Juckeland, Ale Debus, Thomas Kluge, Ulrich Schramm, Tomas E. Cowan, Roland Sauerbrey, Michael Bussmann
View View   Download Download (PDF)   
Yongpeng Zhang, Frank Mueller, Xiaohui Cui, Thomas Potok
View View   Download Download (PDF)   
Rio Yokota, Jaydeep P. Bardhan, Matthew G. Knepley, L. A. Barba, Tsuyoshi Hamada
Dana Schaa, David Kaeli
View View   Download Download (PDF)   
Hsi-Yu Schive, Yu-Chih Tsai, Tzihong Chiueh
View View   Download Download (PDF)   
E. Riegel, T. Indinger, N. Adams
View View   Download Download (PDF)   
J. Anderson, C. Lorenz, A. Travesset
View View   Download Download (PDF)   
Dimitri Komatitsch, Gordon Erlebacher, Dominik Goddeke, David Michea
View View   Download Download (PDF)   
Wenjing Ma, Gagan Agrawal
Jairo Panetta, Thiago Teixeira, Paulo R. P. de Souza Filho, Carlos A. da Cunha Finho, David Sotelo, Fernando M. da Motta, Silvio S. Pinheiro, Ivan P. Junior, Andre L. Rosa, Luiz R. Monnerat, Leandro T. Carneiro, Carlos H. B. de Albrecht
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: