15340
Francisco Javier Ordonez, Daniel Roggen
Mohammed Abdelrahim
View View   Download Download (PDF)   
Mohit Shridhar
View View   Download Download (PDF)   
Amund Tvei, Torbjorn Morland, Thomas Brox Rost
Joseph D. Garvey
View View   Download Download (PDF)   
Yunchen Pu, Xin Yuan, Andrew Stevens, Chunyuan Li, Lawrence Carin
View View   Download Download (PDF)   
Hao Zhang, Zhiting Hu, Jinliang Wei, Pengtao Xie, Gunhee Kim, Qirong Ho, Eric Xing
Chris Cummins
Lukas Cavigelli, David Gschwend, Christoph Mayer, Samuel Willi, Beat Muheim, Luca Benini
View View   Download Download (PDF)   
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu
Lifan Xu, Dong Ping Zhang, Nuwan Jayasena
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Mu Li, Yutian Li, Min Lin, Naiyan Wang, Minjie Wang, Tianjun Xiao, Bing Xu, Chiyuan Zhang, Zheng Zhang

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: