12799
Yuan Wen, Zheng Wang, Michael F.P. O'Boyle
View View   Download Download (PDF)   
Jason J. Ford, Timothy L. Molloy, Joanne L. Hall
View View   Download Download (PDF)   
J.-B. Keck, M. Chabanas
View View   Download Download (PDF)   
Karl Pauwels, Leonardo Rubio, Eduardo Ros
View View   Download Download (PDF)   
Brian Adjetey Boye
View View   Download Download (PDF)   
Gines David Guerrero Hernandez, Baldomero Imbernon, Horacio Perez-Sanchez, Francisco Sanz, Jose M. Garcia, Jose M. Cecilia
View View   Download Download (PDF)   
Luis-Pedro Garcia, Javier Cuenca, Domingo Gimenez
View View   Download Download (PDF)   
M.G.B. Johnson, D. P. Playne, K.A. Hawick
View View   Download Download (PDF)   
Alexander D. Kaiser
View View   Download Download (PDF)   
Steffen Schmidt
View View   Download Download (PDF)   
Xun Jia, Peter Ziegenhein, Steve B Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Mohammadhossein Afrasiabi
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: