17760
Leiming Yu, Fanny Nina-Paravecino, David Kaeli, Qianqian Fang
Pengfei Xu, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu
Takuya Akiba, Keisuke Fukuda, Shuji Suzuki
Robert Atkey, Michel Steuwer, Sam Lindley, Christophe Dubach
View View   Download Download (PDF)   
Alessio Sclocco
Alastair F. Donaldson, Hugues Evrard, Andrei Lascu, Paul Thomson
View View   Download Download (PDF)   
Martin Weigel
View View   Download Download (PDF)   
Falong Shen, Shuicheng Yan, Gang Zeng
Merijn Verstraaten, Ana Lucia Varbanescu, Cees de Laat
Nicolas Weber
View View   Download Download (PDF)   
Antonio Valerio Miceli Barone, Jindrich Helcl, Rico Sennrich, Barry Haddow, Alexandra Birch
Geoff Pleiss, Danlu Chen, Gao Huang, Tongcheng Li, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: