995
Vadim Demchik
View View   Download Download (PDF)   
Jairo Panetta, Thiago Teixeira, Paulo R. P. de Souza Filho, Carlos A. da Cunha Finho, David Sotelo, Fernando M. da Motta, Silvio S. Pinheiro, Ivan P. Junior, Andre L. Rosa, Luiz R. Monnerat, Leandro T. Carneiro, Carlos H. B. de Albrecht
View View   Download Download (PDF)   
T. Balz, U. Stilla
M. Bernaschi, G. Parisi, L. Parisi
Leone B. Bosi
View View   Download Download (PDF)   
Toshiaki Iitaka
View View   Download Download (PDF)   
Yuechao Pan, Xuewu Xu, Sanjeev Solanki, Xinan Liang, Ridwan B. Tanjung, Chiwei Tan, Tow-Chong Chong
View View   Download Download (PDF)   
K. Hagiwara, J. Kanzaki, N. Okamura, D. Rainwater, T. Stelzer
View View   Download Download (PDF)   
Juekuan Yang, Yujuan Wang, Yunfei Chen
M. J. Harvey, G. Giupponi, G. De Fabritiis
View View   Download Download (PDF)   
Vadim Demchik, Alexei Strelchenko
View View   Download Download (PDF)   
Martin Weigel

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: