23474

Applications

Jeff Heaton
Dimitris Ziouzios, Dimitris Tsiktsiris, Nikolaos Baras, Minas Dasygenis
View View   Download Download (PDF)   
Aditya Agarwal, Yupeng Han, Maxim Likhachev
Hongzhi Huang, Yakun Wu, Mengqi Yu, Xuesong Shi, Fei Qiao, Li Luo, Qi Wei, Xinjun Liu
View View   Download Download (PDF)   
J. Santamaría, M. L. Rivero-Cejudo, M. A. Martos-Fernández, F. Roca
View View   Download Download (PDF)   
Anirban Bhattacharjee, Ajay Dev Chhokra, Hongyang Sun, Shashank Shekhar, Aniruddha Gokhale, Gabor Karsai, Abhishek Dubey
View View   Download Download (PDF)   
Diogo Neto Coxinho Mourisco da Conceição
Oscar E. Perez-Cham, Cesar Puente, Carlos Soubervielle-Montalvo, Gustavo Olague, Carlos A. Aguirre-Salado, Alberto S. Nuñez-Varela
View View   Download Download (PDF)   
Thomas Germer, Tobias Uelwer, Stefan Conrad, Stefan Harmeling
Balazs Nagy, Philipp Foehn, Davide Scaramuzza
Yulan Shen
View View   Download Download (PDF)   
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Fu-Ming Guo, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: