7527

Applications

Xin Zhen, Xuejun Gu, Hao Yan, Linghong Zhou, Xun Jia, Steve B. Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Xun Jia, Hao Yan, Laura Cervino, Michael Folkerts, Steve B. Jiang
View View   Download Download (PDF)   
A.H. Hassan, C.J. Fluke, D.G. Barnes
View View   Download Download (PDF)   
Taras Yavors'kii, Martin Weigel
View View   Download Download (PDF)   
Markus Manssen, Martin Weigel, Alexander K. Hartmann
View View   Download Download (PDF)   
Rafael Ponce, Miguel Cardenas-Montes, Juan Jose Rodriguez-Vazquez, Eusebio Sanchez, Ignacio Sevilla
Alessio Sclocco, Ana Lucia Varbanescu, Jan David Mol, Rob V. van Nieuwpoort
View View   Download Download (PDF)   
John W. Romein
View View   Download Download (PDF)   
Kris T. Delaney, Glenn H. Fredrickson
View View   Download Download (PDF)   
Jeffrey Kelling, Odor Geza, Mate Nagy Ferenc, Henrik Schulz, Karl-Heinz Heinig
View View   Download Download (PDF)   
Takayuki Muranushi
S. Cavuoti, M. Garofalo, M. Brescia, A. Pescape, G. Longo, G. Ventre
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: