1204
Surendra Byna,Jiayuan Meng,Anand Raghunathan,Srimat Chakradhar,Srihari Cadambi
Snaider Carrillo, Jakob Siegel, Xiaoming Li
Sain-zee Ueng, Melvin Lathara, Sara S. Baghsorkhi, Wen-mei W. Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Shane Ryoo, Christopher I. Rodrigues, Sam S. Stone, Sara S. Baghsorkhi, Sain Z. Ueng, John A. Stratton, Wen mei
View View   Download Download (PDF)   
Bingsheng He, Wenbin Fang, Qiong Luo, Naga K. Govindaraju, Tuyong Wang
Shigeyoshi Tsutsui, Noriyuki Fujimoto
View View   Download Download (PDF)   
Qihang Huang, Zhiyi Huang, Paul Werstein, Martin Purvis
Shubhabrata Sengupta, Mark Harris, Yao Zhang, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Hubert Nguyen
Mark Harris
Shane Ryoo, Christopher I. Rodrigues, Sara S. Baghsorkhi, Sam S. Stone, David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: