13350
Ming Zeng, Le T. Nguyen, Bo Yu, Ole J. Mengshoel, Jiang Zhu, Pang Wu, Joy Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Awni Hannun, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Greg Diamos, Erich Elsen, Ryan Prenger, Sanjeev Satheesh, Shubho Sengupta, Adam Coates, Andrew Y. Ng
View View   Download Download (PDF)   
Josef Michalek, Jan Vanek
View View   Download Download (PDF)   
Daniel Povey, Xiaohui Zhang, Sanjeev Khudanpur
View View   Download Download (PDF)   
Felix Weninger, Johannes Bergmann, Bjorn Schuller
Xiangang Li, Xihong Wu
View View   Download Download (PDF)   
Andrew L. Maas, Awni Y. Hannun, Christopher T. Lengerich, Peng Qi, Daniel Jurafsky, Andrew Y. Ng
View View   Download Download (PDF)   
X. Chen, Y. Wang, X. Liu, M.J.F. Gales, P. C. Woodland
View View   Download Download (PDF)   
Simon Wiesler, Alexander Richard, Pavel Golik, Ralf Schluter, Hermann Ney
View View   Download Download (PDF)   
Vicente Peruffo Minotto
View View   Download Download (PDF)   
Patrick Cardinal
View View   Download Download (PDF)   
Haofeng Kou, Weijia Shang, Ian Lane, Jike Chong
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2021 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: