24045
Songxiang Liu, Yuewen Cao, Na Hu, Dan Su, Helen Meng
View View   Download Download (PDF)   
Yiming Wang, Tongfei Chen, Hainan Xu, Shuoyang Ding, Hang Lv, Yiwen Shao, Nanyun Peng, Lei Xie, Shinji Watanabe, Sanjeev Khudanpur
Wei Zhang, Xiaodong Cui, Ulrich Finkler, George Saon, Abdullah Kayi, Alper Buyuktosunoglu, Brian Kingsbury, David Kung, Michael Picheny
View View   Download Download (PDF)   
Wei Zhang, Xiaodong Cui, Ulrich Finkler, Brian Kingsbury, George Saon, David Kung, Michael Picheny
View View   Download Download (PDF)   
Vineel Pratap, Awni Hannun, Qiantong Xu, Jeff Cai, Jacob Kahn, Gabriel Synnaeve, Vitaliy Liptchinsky, Ronan Collobert
Kyungmin Lee, Chiyoun Park, Namhoon Kim, Jaewon Lee
View View   Download Download (PDF)   
Wei Ping, Kainan Peng, Andrew Gibiansky, Sercan O. Arik, Ajay Kannan, Sharan Narang, Jonathan Raiman, John Miller
View View   Download Download (PDF)   
Arturo Argueta, David Chiang
Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally
View View   Download Download (PDF)   
Albert Segura Salvador
View View   Download Download (PDF)   
Balint Pal Toth, Balint Czeba
View View   Download Download (PDF)   
Patrick Doetsch, Albert Zeyer, Paul Voigtlaender, Ilya Kulikov, Ralf Schluter, Hermann Ney

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2021 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: