5076
J.L. Vazquez-Poletti, J. Perhac, J. Ryan, A.C. Elster
View View   Download Download (PDF)   
Chao-Tung Yang, Tzu-Chieh Chang, Hsien-Yi Wang, William C.C. Chu, Chih-Hung Chang
Xingliang Wang, Xiaochao Li, Mei Zou, Jun Zhou
Peter H. Hauschildt, E. Baron
View View   Download Download (PDF)   
Alecio P.D. Binotto, Bernardo M.V. Pedras, Marcelo Goetz, Arjan Kuijper, Carlos E. Pereira, Andre Stork, Dieter W. Fellner
Rafael Huff, Thomas Gierlinger, Arjan Kuijper, Andre Stork, Dieter Fellner
Katsuto Sato, Kazuhiko Komatsu, Hiroyuki Takizawa, Hiroaki Kobayashi
Ryo Aoki, Shuichi Oikawa, Takashi Nakamura, Satoshi Miki
Zhiyong Yuan, Weixin Si, Xiangyun Liao, Zhaoliang Duan, Yihua Ding, Jianhui Zhao
Konstantis Daloukas, Christos D. Antonopoulos, Nikolaos Bellas
Matthew J. Sottile, Craig E Rasmussen, Wayne N. Weseloh, Robert W. Robey, Daniel Quinlan, Jeffrey Overbey
Y. Jiao, H. Lin, P. Balaji, W. Feng
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: