29183
Francesco Salvadore, Giacomo Rossi, Srikanth Sathyanarayana, Matteo Bernardini
View View   Download Download (PDF)   
Qian Gong, Jieyang Chen, Ben Whitney, Xin Liang, Viktor Reshniak, Tania Banerjee, Jaemoon Lee, Anand Rangarajan, Lipeng Wan, Nicolas Vidal, Qing Liu, Ana Gainaru, Norbert Podhorszki, Richard Archibald, Sanjay Ranka, Scott Klasky
Xinyu Chen, Jiannan Tian, Ian Beaver, Cynthia Freeman, Yan Yan, Jianguo Wang, Dingwen Tao
Jinyang Liu, Jiannan Tian, Shixun Wu, Sheng Di, Boyuan Zhang, Yafan Huang, Kai Zhao, Guanpeng Li, Dingwen Tao, Zizhong Chen, Franck Cappello
View View   Download Download (PDF)   
Federico Rossi, Marco Cococcioni, Roger Ferrer Ibàñez, Jesùs Labarta, Filippo Mantovani, Marc Casas, Emanuele Ruffaldi, Sergio Saponara
View View   Download Download (PDF)   
Jannek Squar
Jiajun Huang, Sheng Di, Xiaodong Yu, Yujia Zhai, Jinyang Liu, Yafan Huang, Ken Raffenetti, Hui Zhou, Kai Zhao, Zizhong Chen, Franck Cappello, Yanfei Guo, Rajeev Thakur
View View   Download Download (PDF)   
Anil Shanbhag, Bobbi W. Yogatama, Xiangyao Yu, Samuel Madden
Boyuan Zhang, Jiannan Tian, Sheng Di, Xiaodong Yu, Yunhe Feng, Xin Liang, Dingwen Tao, Franck Cappello
Boyuan Zhang, Jiannan Tian, Sheng Di, Xiaodong Yu, Martin Swany, Dingwen Tao, Franck Cappello
Ning Kang, Shanzhao Qiu, Shifeng Zhang, Zhenguo Li, Shutao Xia
View View   Download Download (PDF)   
Xiaodong Yu, Sheng Di, Kai Zhao, jiannan Tian, Dingwen Tao, Xin Liang, Franck Cappello
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: