18743
Simon Rovder, Jose Cano, Michael O'Boyle
View View   Download Download (PDF)   
David Pfander, Gregor Daiss, Dirk Pfluger
Emanuele Vitali, Davide Gadioli, Gianluca Palermo, Andrea Beccari, Carlo Cavazzoni, Cristina Silvano
View View   Download Download (PDF)   
David Goz, Sara Bertocco, Luca Tornatore, Giuliano Taffoni
View View   Download Download (PDF)   
B. P'erez, E. Stafford, J. L. Bosque, R. Beivide, S. Mateo, X. Teruel, X. Martorell, E. Ayguad'e
View View   Download Download (PDF)   
Yi-Hsiang Lai, Yuze Chi, Yuwei Hu, Jie Wang, Cody Hao Yu, Yuan Zhou, Jason Cong, Zhiru Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Periklis Chrysogelos, Manos Karpathiotakis, Raja Appuswamy, Anastasia Ailamaki
View View   Download Download (PDF)   
Wim Vanderbauwhede, Syed Waqar Nabi
Chenggang Lai
View View   Download Download (PDF)   
Samuel Thibault
View View   Download Download (PDF)   
Joel E. Denny, Seyong Lee, Jeffrey S. Vetter
View View   Download Download (PDF)   
Huihui Zou, Shanjiang Tang, Ce Yu, Hao Fu, Yusen Li, Wenjie Tang
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: