2160
Christoph Kreisbeck, Tobias Kramer, Mirta Rodriguez, Birgit Hein
View View   Download Download (PDF)   
Panagiotis D. Vouzis, Nikolaos V. Sahinidis
Qingang Xiong, Guofeng Zhou, Bo Li, Ji Xua, Xiaojian Fang, Junwu Wang, Xianfeng He, Xiaowei Wang, Limin Wang, Wei Ge, Jinghai Li
View View   Download Download (PDF)   
T.C. Hammant, R.R. Horgan, C.J. Monahan, A.G. Hart, E.H. Muller, A. Gray, K. Sivalingham, G.M. von Hippel
View View   Download Download (PDF)   
Niket K. Choudhary, Rakesh Ginjupalli, Sandeep Navada, Gaurav Khanna
View View   Download Download (PDF)   
Hyung-Jin Kim, Weonjong Lee
View View   Download Download (PDF)   
Bjoern Walk, Hartmut Wittig, Egor Dranischnikow, Elmar Schomer
View View   Download Download (PDF)   
Claudio Bonati, Guido Cossu, Massimo D'Elia, Adriano Di Giacomo
View View   Download Download (PDF)   
Ronald Babich, Michael A. Clark, Balint Joo
Christian Walder
Scott Rostrup, Hans De Sterck
M. Bernaschi, G. Parisi, L. Parisi

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: