18183
Leyuan Wang, Yangzihao Wang, Carl Yang, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Carl Yang, Aydin Buluc, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Carl Yang, Aydin Buluc, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Riyadh Baghdadi, Jessica Ray, Malek Ben Romdhane, Emanuele Del Sozzo, Patricia Suriana, Shoaib Kamil, Saman Amarasinghe
View View   Download Download (PDF)   
Simon Garcia De Gonzalo, Simon D. Hammond, Christian R. Trott, Wen-Mei Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Linnan Wang, Jinmian Ye, Yiyang Zhao, Wei Wu, Ang Li, Shuaiwen Leon Song, Zenglin Xu, Tim Kraska
View View   Download Download (PDF)   
Thomas L. Falch, Anne C. Elster
Troels Henriksen
Lukas Polok
View View   Download Download (PDF)   
Gheorghe-Teodor Bercea, Carlo Bertolli, Arpith C. Jacob, Alexandre Eichenberger, Alexey Bataev, Georgios Rokos, Hyojin Sung, Tong Chen, Kevin O'Brien
View View   Download Download (PDF)   
Marcio M. Pereira, Rafael C. F. Sousa, Guido Araujo
A. A. Alves Junior, M. D. Sokoloff

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: