18458
Mohammed Mahmoud, Mark Hoffmann, Hassan Reza
View View   Download Download (PDF)   
Xiaowang Zhang, Mingyue Zhang, Peng Peng, Jiaming Song, Zhiyong Feng, Lei Zou
View View   Download Download (PDF)   
Simon Garcia De Gonzalo, Wen-Mei Hwu, Simon D. Hammond, Christian R. Trott
View View   Download Download (PDF)   
Xavier Alvarez, Andrey Gorobets, F. Xavier Trias
View View   Download Download (PDF)   
Shizhao Chen, Jianbin Fang, Donglin Chen, Chuanfu Xu, Zheng Wang
View View   Download Download (PDF)   
Leyuan Wang, Yangzihao Wang, Carl Yang, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Carl Yang, Aydin Buluc, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Yusuke Nagasaka, Satoshi Matsuoka, Ariful Azad, Aydin Buluc
View View   Download Download (PDF)   
Mehmet Deveci, Simon D. Hammond, Michael M. Wolf, Sivasankaran Rajamanickam
View View   Download Download (PDF)   
Carl Yang, Aydin Buluc, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Simon Garcia De Gonzalo, Simon D. Hammond, Christian R. Trott, Wen-Mei Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Lukas Polok
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: