18306
Marek Korenciak
Jiong Gong, Haihao Shen, Guoming Zhang, Xiaoli Liu, Shane Li, Ge Jin, Niharika Maheshwari, Evarist Fomenko, Eden Segal
Ammar Ahmad Awan, Hari Subramoni, Dhabaleswar K. Panda
View View   Download Download (PDF)   
Kamel Abdelouahab, Maxime Pelcat, Cedric Bourrasset, Francois Berry, Jocelyn Serot
Shaohuai Shi, Xiaowen Chu
Zhao Zhang, Weijia Xu, Niall Gaffney, Daniel Stanzione
View View   Download Download (PDF)   
Falong Shen, Shuicheng Yan, Gang Zeng
Chansup Byun, Jeremy Kepner, William Arcand, David Bestor, Bill Bergeron, Vijay Gadepally, Michael Houle, Matthew Hubbell, Michael Jones, Anna Klein, Peter Michaleas, Lauren Milechin, Julie Mullen, Andrew Prout, Antonio Rosa, Siddharth Samsi, Charles Yee, Albert Reuther
View View   Download Download (PDF)   
Siyang Qin, Roberto Manduchi
View View   Download Download (PDF)   
Shaohuai Shi, Pengfei Xu, Xiaowen Chu
Siddhartha Chandra, Iasonas Kokkinos
View View   Download Download (PDF)   
Linnan Wang, Wei Wu, George Bosilca, Richard Vuduc, Zenglin Xu
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: