18404
Raul Puri, Robert Kirby, Nikolai Yakovenko, Bryan Catanzaro
Jie Yang, Yue Zhang
Mattia Antonino Di Gangi, Marcello Federico
Shaohuai Shi, Xiaowen Chu
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Xiang Ren, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Geoff Pleiss, Danlu Chen, Gao Huang, Tongcheng Li, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger
Pratik Chaudhari, Carlo Baldassi, Riccardo Zecchina, Stefano Soatto, Ameet Talwalkar
Francesco Giannini, Vincenzo Laveglia, Alessandro Rossi, Dario Zanca, Andrea Zugarini
Robert T. Kelly
Guillaume Klein, Yoon Kim, Yuntian Deng, Jean Senellart, Alexander M. Rush
Yann N. Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, David Grangier
View View   Download Download (PDF)   
Andrew Drozdov

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: