19149

Applications

Maria Papadaki, Yannis Sfakianakis, Christos Kozanitis, Angelos Bilas
View View   Download Download (PDF)   
Jehandad Khan, Paul Fultz, Artem Tamazov, Daniel Lowell, Chao Liu, Michael Melesse, Murali Nandhimandalam, Kamil Nasyrov, Ilya Perminov, Tejash Shah, Vasilii Filippov, Jing Zhang, Jing Zhou, Bragadeesh Natarajan, Mayank Daga
Nouamane Laanait, Joshua Romero, Junqi Yin, M. Todd Young, Sean Treichler, Vitalii Starchenko, Albina Borisevich, Alex Sergeev, Michael Matheson
Steffen Holst Larsen
Anuj Vaishnav, Dirk Koch, Khoa Dang Pham
View View   Download Download (PDF)   
Yidi Wu, Kaihao Ma, Xiao Yan, Zhi Liu, James Cheng
View View   Download Download (PDF)   
Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush Sharma, Radu Soricut
View View   Download Download (PDF)   
Mohammad Shoeybi, Mostofa Patwary, Raul Puri, Patrick LeGresley, Jared Casper, Bryan Catanzaro
Yuxin Wang, Qiang Wang, Shaohuai Shi, Xin He, Zhenheng Tang, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu
View View   Download Download (PDF)   
Dejice Jacob, Jeremy Singer
View View   Download Download (PDF)   
Yiming Wang, Tongfei Chen, Hainan Xu, Shuoyang Ding, Hang Lv, Yiwen Shao, Nanyun Peng, Lei Xie, Shinji Watanabe, Sanjeev Khudanpur
Youenn Lebras
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: