18564

Applications

Gabriel Freytag, Philippe O. A. Navaux, Joao V. F. Lima, Lucas Mello Schnorr, Paolo Rech
View View   Download Download (PDF)   
Sparsh Mittal
View View   Download Download (PDF)   
Pekka Jaaskelainen, Ville Korhonen, Matias Koskela, Jarmo Takala, Karen Egiazarian, Aram Danielyan, Cristovao Cruz, James Price, Simon McIntosh-Smith
Andrey Ignatov, Radu Timofte, William Chou, Ke Wang, Max Wu, Tim Hartley, Luc Van Gool
View View   Download Download (PDF)   
Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch, James Garside
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
Grzegorz Korcyl, Piotr Korcyl
View View   Download Download (PDF)   
Feng Shi, Haochen Li, Yuhe Gao, Benjamin Kuschner, Song-Chun Zhu
View View   Download Download (PDF)   
Pierre Huchant, Denis Barthou, Marie-Christine Counilh
View View   Download Download (PDF)   
Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch
View View   Download Download (PDF)   
David W. Brown
Suejb Memeti, Sabri Pllana
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: