4477
Yaniv Frishman, Ayellet Tal
View View   Download Download (PDF)   
Fabio Marton, Enrico Gobbetti, Fabio Bettio, Jose Antonio Iglesias Guitian, Ruggero Pintus
View View   Download Download (PDF)   
Shi Qun-shan, Lan Chao-zhen, Xu Qing, Zhou Yang, Liu Zhi-qing
Gu Tingting, Tang Hui, Bao Xudong, Dillenseger Jean-Louis
View View   Download Download (PDF)   
Shinpei Kato, Karthik Lakshmanan, Yutaka Ishikawa, Ragunathan (Raj) Rajkumar
View View   Download Download (PDF)   
Xiaoming Wei, Ye Zhao, Zhe Fan, Wei Li, Feng Qiu, Suzanne Yoakum-Stover, Arie E. Kaufman
View View   Download Download (PDF)   
Jean-Francois El Hajjar, Stephane Marchesin, Jean-Michel Dischler, Catherine Mongenet
View View   Download Download (PDF)   
Kaloian Petkov, Feng Qiu, Zhe Fan, Arie E. Kaufman, Klaus Mueller
View View   Download Download (PDF)   
Zeki Melek, David Mayerich, Cem Yuksel, John Keyser
View View   Download Download (PDF)   
Woo-Young Kim, Bo-Haeng Lee, Kwang-Yeob Lee, Jae-Chang Kwak
John Hable, Jarek Rossignac
View View   Download Download (PDF)   
Luis F.M.S. Silva, Vitor F. Pamplona, Joao L.D. Comba
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: