28778
Dominik Müller
Manuel López-Martínez, Germán Díaz-Flórez, Santiago Villagrana-Barraza, Luis O. Solís-Sánchez, Héctor A. Guerrero-Osuna, Genaro M. Soto-Zarazúa, Carlos A. Olvera-Olvera
View View   Download Download (PDF)   
Thomas Kœhler
Ning Kang, Shanzhao Qiu, Shifeng Zhang, Zhenguo Li, Shutao Xia
View View   Download Download (PDF)   
Sergio Afonso, Francisco Almeida
Bo Qiao
Le You, Han Jiang, Jinyong Hu, Chorng Chang, Lingxi Chen, Xintong Cui, Mengyang Zhao
André Weißenberger, Bertil Schmidt
View View   Download Download (PDF)   
Puya Amiri, Arsene Perard-Gayot, Richard Membarth, Philipp Slusallek, Roland Leißa, Sebastian Hack
View View   Download Download (PDF)   
Yuli Wu, Yucheng Hu, Suting Miao
View View   Download Download (PDF)   
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen
View View   Download Download (PDF)   
Chuong Huynh, Anh Tran, Khoa Luu, Minh Hoai
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: