28959
Shiwei Zhang, Lansong Diao, Chuan Wu, Zongyan Cao, Siyu Wang, Wei Lin
Bowen Tan, Yun Zhu, Lijuan Liu, Hongyi Wang, Yonghao Zhuang, Jindong Chen, Eric Xing, Zhiting Hu
Jan Solanti, Michal Babej, Julius Ikkala, Pekka Jääskeläinen
Manuel López-Martínez, Germán Díaz-Flórez, Santiago Villagrana-Barraza, Luis O. Solís-Sánchez, Héctor A. Guerrero-Osuna, Genaro M. Soto-Zarazúa, Carlos A. Olvera-Olvera
View View   Download Download (PDF)   
Changho Hwang, KyoungSoo Park, Ran Shu, Xinyuan Qu, Peng Cheng, Yongqiang Xiong
View View   Download Download (PDF)   
Jinfan Chen, Shigang Li, Ran Gun, Jinhui Yuan, Torsten Hoefler
Nina Herrmann, Herbert Kuchen
View View   Download Download (PDF)   
Nathan Pemberton, Anton Zabreyko, Zhoujie Ding, Randy Katz, Joseph Gonzalez
Joel Almqvist
View View   Download Download (PDF)   
Stijn Heldens, Pieter Hijma, Ben van Werkhoven, Jason Maassen, Rob V. van Nieuwpoort
Ji Liu, Zhihua Wu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Danlei Feng, Minxu Zhang, Xinxuan Wu, Xuefeng Yao, Dejing Dou
Zane Fink, Simeng Liu, Jaemin Choi, Matthias Diener, Laxmikant V. Kale

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: