18620
Fei Pan, Hans-Arno Jacobsen
View View   Download Download (PDF)   
Lucas C. Villa Real, Bruno Silva
View View   Download Download (PDF)   
Xiaowang Zhang, Mingyue Zhang, Peng Peng, Jiaming Song, Zhiyong Feng, Lei Zou
View View   Download Download (PDF)   
Tobias Behrens, Viktor Rosenfeld, Jonas Traub, Sebastian Bress, Volker Markl
View View   Download Download (PDF)   
Edans F. O. Sandes, George Teodoro, Alba C. M. A. Melo
View View   Download Download (PDF)   
Sebastian Bress, Bastian Kocher, Henning Funke, Tilmann Rabl, Volker Markl
View View   Download Download (PDF)   
Saman Ashkiani, Shengren Li, Martin Farach-Colton, Nina Amenta, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Zeke Wang, Johns Paul, Bingsheng He, Wei Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Daniel Kang, John Emmons, Firas Abuzaid, Peter Bailis, Matei Zaharia
Zeke Wang, Johns Paul, Bingsheng He, Wei Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Jeff Johnson, Matthijs Douze, Herve Jegou
Jiaying Feng, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: