17406

Applications

Geoff Pleiss, Danlu Chen, Gao Huang, Tongcheng Li, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger
Francesc Sastre Cabot
View View   Download Download (PDF)   
Andrew Spek, Wai Ho Li, Tom Drummond
Yuechao Lu, Fumihiko Ino, Yasuyuki Matsushita
View View   Download Download (PDF)   
Priya Goyal, Piotr Dollar, Ross Girshick, Pieter Noordhuis, Lukasz Wesolowski, Aapo Kyrola, Andrew Tulloch, Yangqing Jia, Kaiming He
Xiaoming Chen, Jianxu Chen, Danny Z. Chen, Xiaobo Sharon Hu
View View   Download Download (PDF)   
Matthew Walter Moskewicz
Oren Rippel, Lubomir Bourdev
View View   Download Download (PDF)   
Xinyu Zhang, Srinjoy Das, Ojash Neopane, Ken Kreutz-Delgado
View View   Download Download (PDF)   
Andre Luckow, Matthew Cook, Nathan Ashcraft, Edwin Weill, Emil Djerekarov, Bennie Vorster
View View   Download Download (PDF)   
Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jianping Shi, Jiaya Jia
View View   Download Download (PDF)   
Pascal Libuschewski
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: