19221

Applications

Fabian Groh, Lukas Ruppert, Patrick Wieschollek, Hendrik P.A. Lensch
View View   Download Download (PDF)   
Tomasz Kornuta
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia
View View   Download Download (PDF)   
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Lang Tang, Yan Wan, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yunsheng Wu, Ling Shao
Zhenheng Tang, Yuxin Wang, Qiang Wang, Xiaowen Chu
View View   Download Download (PDF)   
Murad Qasaimeh, Kristof Denolf, Jack Lo, Kees Vissers, Joseph Zambreno, Phillip H. Jones
Yihui Ren, Shinjae Yoo, Adolfy Hoisie
View View   Download Download (PDF)   
Wiebe Van Ranst
View View   Download Download (PDF)   
Rod Burns, John Lawson, Duncan McBain, Daniel Soutar
Kuba Kaszyk, Harry Wagstaff, Tom Spink, Bjorn Franke, Mike O'Boyle, Bruno Bodin
View View   Download Download (PDF)   
Tien-Ju Yang, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Jyh-Jing Hwang, Ting Liu, Xiao Zhang, Vivienne Sze, George Papandreou, Liang-Chieh Chen
View View   Download Download (PDF)   
Stephan Rotheneder
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: