20484

Applications

Diogo Neto Coxinho Mourisco da Conceição
Oscar E. Perez-Cham, Cesar Puente, Carlos Soubervielle-Montalvo, Gustavo Olague, Carlos A. Aguirre-Salado, Alberto S. Nuñez-Varela
View View   Download Download (PDF)   
Thomas Germer, Tobias Uelwer, Stefan Conrad, Stefan Harmeling
Balazs Nagy, Philipp Foehn, Davide Scaramuzza
Yulan Shen
View View   Download Download (PDF)   
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Fu-Ming Guo, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang
Yap June Wai, Zulkalnain bin Mohd Yussof, Sani Irwan bin Md Salim
View View   Download Download (PDF)   
Athanasios Stratikopoulos, Juan Fumero, Zoran Sevarac, Christos Kotselidis
Jing Gao, N. Anantrasirichai, David Bull
View View   Download Download (PDF)   
Fabian Groh, Lukas Ruppert, Patrick Wieschollek, Hendrik P.A. Lensch
View View   Download Download (PDF)   
Tomasz Kornuta
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: