15231
Amund Tvei, Torbjorn Morland, Thomas Brox Rost
Yunchen Pu, Xin Yuan, Andrew Stevens, Chunyuan Li, Lawrence Carin
View View   Download Download (PDF)   
Hao Zhang, Zhiting Hu, Jinliang Wei, Pengtao Xie, Gunhee Kim, Qirong Ho, Eric Xing
Lukas Cavigelli, David Gschwend, Christoph Mayer, Samuel Willi, Beat Muheim, Luca Benini
View View   Download Download (PDF)   
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu
Tianqi Chen, Mu Li, Yutian Li, Min Lin, Naiyan Wang, Minjie Wang, Tianjun Xiao, Bing Xu, Chiyuan Zhang, Zheng Zhang
You Zhining, Pu Yunming
View View   Download Download (PDF)   
Samaneh Azadi, Jiashi Feng, Stefanie Jegelka, Trevor Darrell
View View   Download Download (PDF)   
Lukasz Kaiser, Ilya Sutskever
View View   Download Download (PDF)   
Philipp Kainz, Michael Pfeiffer, Martin Urschler
View View   Download Download (PDF)   
Seyyed Salar Latifi Oskouei, Hossein Golestani, Mohamad Kachuee, Matin Hashemi, Hoda Mohammadzade, Soheil Ghiasi
View View   Download Download (PDF)   
Liang-Chieh Chen

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: