17608
Ole Martin Skafsa
View View   Download Download (PDF)   
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Xiang Ren, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Antonio Valerio Miceli Barone, Jindrich Helcl, Rico Sennrich, Barry Haddow, Alexandra Birch
Felix Stahlberg, Bill Byrne
Denny Britz, Anna Goldie, Thang Luong, Quoc Le
Guillaume Klein, Yoon Kim, Yuntian Deng, Jean Senellart, Alexander M. Rush
Arturo Argueta, David Chiang
Yann N. Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, David Grangier
View View   Download Download (PDF)   
Andrew Drozdov
Shihao Ji, Nadathur Satish, Sheng Li, Pradeep Dubey
Xiang Li, Tao Qin, Jian Yang, Tie-Yan Liu
View View   Download Download (PDF)   
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Lukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
View View   Download Download (PDF)   
Page 1 of 3123

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: