17594
Raphael Hiesgen, Dominik Charousset, Thomas C. Schmidt
Marco Tazzari, Frederik Beaujean, Leonardo Testi
Zongqing Lu, Swati Rallapalli, Kevin Chan, Thomas La Porta
View View   Download Download (PDF)   
Dalal Sukkari, Hatem Ltaief, Mathieu Faverge, David Keyes
View View   Download Download (PDF)   
Alessio Sclocco
Bishwaranjan Bhattacharjee, Scott Boag, Chandani Doshi, Parijat Dube, Ben Herta, Vatche Ishakian, K. R. Jayaram, Rania Khalaf, Avesh Krishna, Yu Bo Li, Vinod Muthusamy, Ruchir Puri, Yufei Ren, Florian Rosenberg, Seetharami R. Seelam, Yandong Wang, Jian Ming Zhang, Li Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Alastair F. Donaldson, Hugues Evrard, Andrei Lascu, Paul Thomson
View View   Download Download (PDF)   
Shang-Xuan Zou, Chun-Yen Chen, Jui-Lin Wu, Chun-Nan Chou, Chia-Chin Tsao, Kuan-Chieh Tung, Ting-Wei Lin, Cheng-Lung Sung, Edward Y. Chang
View View   Download Download (PDF)   
Hamidreza Khaleghzadeh, Ziming Zhong, Ravi Reddy, Alexey Lastovetsky
Martin Weigel
View View   Download Download (PDF)   
Falong Shen, Shuicheng Yan, Gang Zeng
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Xiang Ren, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Page 4 of 735« First...23456...102030...Last »

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2017 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: