11940

Applications

Kai Xu, Yiwen Wang, Fang Wang, Yuxi Liao, Qiaosheng Zhang, Hongbao Li, Xiaoxiang Zheng
View View   Download Download (PDF)   
Che-Lun Hun, Guan-Jie Hua
View View   Download Download (PDF)   
Andrew L. Beam, Alison Motsinger-Reif, Jon Doyle
Yukun Zhong, ZhiWei He, XianHong Wang, Liao Gang
View View   Download Download (PDF)   
Yukun Zhong, ZhiWei He, XianHong Wang, XiongBin Cao
View View   Download Download (PDF)   
Neri Mickael, Denis Mestivier
View View   Download Download (PDF)   
J. Li, S. Ranka, S. Sahni
View View   Download Download (PDF)   
J. Li, S. Ranka, S. Sahni
View View   Download Download (PDF)   
S. Stella, R. Chignola, E. Milotti
View View   Download Download (PDF)   
Usman Roshan
View View   Download Download (PDF)   
Gustavo Encarnacao
View View   Download Download (PDF)   
H. Khaled, R. El Gohary, N.L. Badr, H. M. Faheem
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: