17733
Yong-Xian Wang, Li-Lun Zhang, Wei Liu, Xing-Hua Cheng, Yu Zhuang, Anthony T. Chronopoulos
View View   Download Download (PDF)   
Michel Muller, Takayuki Aoki
Issaku Kanamori, Hideo Matsufuru
Taisuke Boku, Ishikawa Ken-Ichi, Yoshinobu Kuramashi, Lawrence Meadows
Stephan Durr
View View   Download Download (PDF)   
Yiqiu Wang, Anshumali Shrivastava, Junghee Ryu
View View   Download Download (PDF)   
Vladimir Mironov, Yuri Alexeev, Kristopher Keipert, Michael D'mello, Alexander Moskovsky, Mark S. Gordon
View View   Download Download (PDF)   
Christian Knauth, Boran Adas, Daniel Whitfield, Xuesong Wang, Lydia Ickler, Tim Conrad, Oliver Serang
Gal Oren, Yehuda Ganan, Guy Malamud
View View   Download Download (PDF)   
X. Cui, T. R. W. Scogland, B. R. de Supinski, W. Feng
View View   Download Download (PDF)   
Wenpeng Ma, Zhonghua Lu, Wu Yuan, Xiaodong Hu
View View   Download Download (PDF)   
Mohammed Sourouri, Scott B. Baden, Xing Cai
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: