18267
Y. Huang, J. Shen, Z. Wang, M. Wen, C. Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Xing Shi, Shizhen Xu, Kevin Knight
View View   Download Download (PDF)   
Jing Chen, Jianbin Fanga, Weifeng Liub, Tao Tang, Canqun Yang
Li Luo, Yakun Wu, Fei Qiao, Yi Yang, Qi Wei, Xiaobo Zhou, Yongkai Fan, Shuzheng Xu, Xinjun Liu, Huazhong Yang
View View   Download Download (PDF)   
Daniel Rasmussen
Marcin Junczys-Dowmunt, Kenneth Heafield, Hieu Hoang, Roman Grundkiewicz, Anthony Aue
Khronos OpenCL Working Group
View View   Download Download (PDF)   
Johannes de Fine Licht, Simon Meierhans, Torsten Hoefler
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Ziheng Jiang, Thierry Moreau, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
View View   Download Download (PDF)   
Celestin Marot, Jeanne Pellerin, Jean-Francois Remacle
Jiong Gong, Haihao Shen, Guoming Zhang, Xiaoli Liu, Shane Li, Ge Jin, Niharika Maheshwari, Evarist Fomenko, Eden Segal
Nadav Rotem, Jordan Fix, Saleem Abdulrasool, Summer Deng, Roman Dzhabarov, James Hegeman, Roman Levenstein, Bert Maher, Satish Nadathur, Jakob Olesen, Jongsoo Park, Artem Rakhov, Misha Smelyanskiy

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: