18271
Lukasz Kordula, Maciej Wielgosz, Michal Karwatowski, Marcin Pietron, Dominik Zurek, Kazimierz Wiatr
View View   Download Download (PDF)   
Xing Shi, Shizhen Xu, Kevin Knight
View View   Download Download (PDF)   
Marcin Junczys-Dowmunt, Kenneth Heafield, Hieu Hoang, Roman Grundkiewicz, Anthony Aue
Mattia Antonino Di Gangi, Marcello Federico
Ole Martin Skafsa
View View   Download Download (PDF)   
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Frank Xu, Xiang Ren, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Antonio Valerio Miceli Barone, Jindrich Helcl, Rico Sennrich, Barry Haddow, Alexandra Birch
Felix Stahlberg, Bill Byrne
Denny Britz, Anna Goldie, Thang Luong, Quoc Le
Guillaume Klein, Yoon Kim, Yuntian Deng, Jean Senellart, Alexander M. Rush
Arturo Argueta, David Chiang
Yann N. Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, David Grangier
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: