16781
Shihao Ji, Nadathur Satish, Sheng Li, Pradeep Dubey
Xiang Li, Tao Qin, Jian Yang, Tie-Yan Liu
View View   Download Download (PDF)   
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Lukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean
View View   Download Download (PDF)   
Edouard Grave, Armand Joulin, Moustapha Cisse, David Grangier, Herve Jegou
View View   Download Download (PDF)   
Chang Liu
Zhehuan Zhao, Zhihao Yang, Ling Luo, Hongfei Lin, Jian Wang
Xiaodong Gu, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang, Sunghun Kim
View View   Download Download (PDF)   
Marcin Junczys-Dowmunt, Tomasz Dwojak, Rico Sennrich
View View   Download Download (PDF)   
Shihao Ji, Nadathur Satish, Sheng Li, Pradeep Dubey
View View   Download Download (PDF)   
Seppo Enarvi, Mikko Kurimo
Jin-Hwa Kim, Jeonghee Kim, Jung-Woo Ha, Byoung-Tak Zhang
X. Chen, X. Liu, Y. Qian, M.J.F. Gales, P.C. Woodland

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: