19158
Ameer M.S. Abdelhadi, Christos-Savvas Bouganis, George A. Constantinides
Kaiwei Li, Jianfei Chen, Wenguang Chen, Jun Zhu
View View   Download Download (PDF)   
Moohyeon Nam, Jinwoong Kim, Beomseok Nam
View View   Download Download (PDF)   
Xiaodong Gu, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang, Sunghun Kim
View View   Download Download (PDF)   
Andre Valente Rodrigues, Alipio Jorge, Ines Dutra
View View   Download Download (PDF)   
Martin Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow, Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Yangqing Jia, Rafal Jozefowicz, Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dan Mane, Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Mike Schuster, Jonathon Shlens, Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker, Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viegas, Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke, Yuan Yu, Xiaoqiang Zheng
Wei Dai, Yarkin Doroz, Berk Sunar
View View   Download Download (PDF)   
Hisham Mohamed
View View   Download Download (PDF)   
Bhavneet Kaur, Sonika Jindal
View View   Download Download (PDF)   
Zhu Lei
View View   Download Download (PDF)   
Wei Wang, Beng Chin Ooi, Xiaoyan Yang, Dongxiang Zhang, Yueting Zhuang
Dongliang Xu, Hongli Zhang, Yujian Fan
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: