18617
Linnan Wang, Wei Wu, Yiyang Zhao, Junyu Zhang, Hang Liu, George Bosilca, Jack Dongarra, Maurice Herlihy, Rodrigo Fonseca
Patrick Lavin, Jason Riedy, Rich Vuduc, Jeffrey Young
Lingxiao Ma, Zhi Yang, Youshan Miao, Jilong Xue, Ming Wu, Lidong Zhou, Yafei Dai
View View   Download Download (PDF)   
Chang Sun
View View   Download Download (PDF)   
Akihiro Hayashi, Jun Shirako, Etorre Tiotto, Robert Ho, Vivek Sarkar
View View   Download Download (PDF)   
Amrita Mathuriya, Deborah Bard, Peter Mendygral, Lawrence Meadows, James Arnemann, Lei Shao, Siyu He, Tuomas Karna, Daina Moise, Simon J. Pennycook, Kristyn Maschoff, Jason Sewall, Nalini Kumar, Shirley Ho, Mike Ringenburg, Prabhat, Victor Lee
Duane Rosenberg, Pablo D. Mininni, Raghu Reddy, Annick Pouquet
View View   Download Download (PDF)   
Rohan Garg, Apoore Mohan, Michael Sullivan, Gene Cooperman
View View   Download Download (PDF)   
Simon Garcia De Gonzalo, Wen-Mei Hwu, Simon D. Hammond, Christian R. Trott
View View   Download Download (PDF)   
Adam G.M. Lewis, Harald P. Pfeiffer
View View   Download Download (PDF)   
Yosuke Oyama, Tal Ben-Nun, Torsten Hoefler, Satoshi Matsuoka
View View   Download Download (PDF)   
Ludomir Oteski, Guillaume De Verdiere, Sylvain Contassot-Vivier, Stephane Vialle, Juliet Ryan
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: