17273
Lingyu Duan, Wei Sun, Xinfeng Zhang, Jie Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Tiejun Huang, Alex C. Kot, Wen Gao
View View   Download Download (PDF)   
Antti-Pekka Hynninen, Dmitry I. Lyakh
Robert V. Lim, Boyana Norris, Allen D. Malony
View View   Download Download (PDF)   
Yann N. Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, David Grangier
View View   Download Download (PDF)   
Jeremy Appleyard, Tomas Kocisky, Phil Blunsom

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2017 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: