18266

Programming

Cheol-Ho Hong, Ivor Spence, Dimitrios S. Nikolopoulos
View View   Download Download (PDF)   
Xing Shi, Shizhen Xu, Kevin Knight
View View   Download Download (PDF)   
Jing Chen, Jianbin Fanga, Weifeng Liub, Tao Tang, Canqun Yang
Li Luo, Yakun Wu, Fei Qiao, Yi Yang, Qi Wei, Xiaobo Zhou, Yongkai Fan, Shuzheng Xu, Xinjun Liu, Huazhong Yang
View View   Download Download (PDF)   
Daniel Rasmussen
Haomiao Wang, Prabu Thiagaraj, Oliver Sinnen
View View   Download Download (PDF)   
Marcin Junczys-Dowmunt, Kenneth Heafield, Hieu Hoang, Roman Grundkiewicz, Anthony Aue
Khronos OpenCL Working Group
View View   Download Download (PDF)   
Johannes de Fine Licht, Simon Meierhans, Torsten Hoefler
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Ziheng Jiang, Thierry Moreau, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
View View   Download Download (PDF)   
Nadav Rotem, Jordan Fix, Saleem Abdulrasool, Summer Deng, Roman Dzhabarov, James Hegeman, Roman Levenstein, Bert Maher, Satish Nadathur, Jakob Olesen, Jongsoo Park, Artem Rakhov, Misha Smelyanskiy
Li-An Her, Jenq-Kuen Lee
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: