18574

Applications

Lingxiao Ma, Zhi Yang, Youshan Miao, Jilong Xue, Ming Wu, Lidong Zhou, Yafei Dai
View View   Download Download (PDF)   
Ricardo Nobre, Luis Reis, Joao M. P. Cardoso
View View   Download Download (PDF)   
Juan Fumero, Christos Kotselidis
Sparsh Mittal
View View   Download Download (PDF)   
Pekka Jaaskelainen, Ville Korhonen, Matias Koskela, Jarmo Takala, Karen Egiazarian, Aram Danielyan, Cristovao Cruz, James Price, Simon McIntosh-Smith
Andrey Ignatov, Radu Timofte, William Chou, Ke Wang, Max Wu, Tim Hartley, Luc Van Gool
View View   Download Download (PDF)   
Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch, James Garside
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
Feng Shi, Haochen Li, Yuhe Gao, Benjamin Kuschner, Song-Chun Zhu
View View   Download Download (PDF)   
Pierre Huchant, Denis Barthou, Marie-Christine Counilh
View View   Download Download (PDF)   
Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch
View View   Download Download (PDF)   
David W. Brown

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: