29030

Applications

Karthik V., Saim Khan, Somesh Singh, Harsha Vardhan Simhadri, Jyothi Vedurada
View View   Download Download (PDF)   
Rafael Gadea-Gironés, José Luís Rocabado-Rocha, Jorge Fe, Jose M. Monzo
View View   Download Download (PDF)   
Christoforos Kachris
View View   Download Download (PDF)   
Maoxue Yu, Guanghao Ma, Zhuoya Wang, Shuai Tang, Yuhu Chen, Yucheng Wang, Yuanyuan Liu, Dongning Jia, Zhiqiang Wei
View View   Download Download (PDF)   
Jiacheng Yang, Christina Giannoula, Jun Wu, Mostafa Elhoushi, James Gleeson, Gennady Pekhimenko
Tsung-Wei Huang, Boyang Zhang, Dian-Lun Lin, Cheng-Hsiang Chiu
Qian Gong, Jieyang Chen, Ben Whitney, Xin Liang, Viktor Reshniak, Tania Banerjee, Jaemoon Lee, Anand Rangarajan, Lipeng Wan, Nicolas Vidal, Qing Liu, Ana Gainaru, Norbert Podhorszki, Richard Archibald, Sanjay Ranka, Scott Klasky
Foteini Strati, Xianzhe Ma, Ana Klimovic
Shiwei Zhang, Lansong Diao, Chuan Wu, Zongyan Cao, Siyu Wang, Wei Lin
John Jacobson, Martin Burtscher, Ganesh Gopalakrishnan
View View   Download Download (PDF)   
Wei-Chen Lin, Simon McIntosh-Smith, Tom Deakin
View View   Download Download (PDF)   
Ashwina Kumar, M. Venkata Krishna, Prasanna Bartakke, Rahul Kumar, Rajesh Pandian M, Nibedita Behera, Rupesh Nasre

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: