27431
Xiangyang Ju, Yunsong Wang, Daniel Murnane, Nicholas Choma, Steven Farrell, Paolo Calafiura
View View   Download Download (PDF)   
Le You, Han Jiang, Jinyong Hu, Chorng Chang, Lingxi Chen, Xintong Cui, Mengyang Zhao
Long-Gang Pang, Kai Zhou, Nan Su, Hannah Petersen, Horst Stoecker, Xin-Nian Wang
Yi-Yan Nan, Quan-Zhe Li, Jin-Chun Piao, Shin-Dug Kim
View View   Download Download (PDF)   
Sriram Kankatala
View View   Download Download (PDF)   
Vincenzo Lomonaco
View View   Download Download (PDF)   
Hasmik Osipyan, Martin Krulis, Stephane Marchand-Maillet
View View   Download Download (PDF)   
Yi Hou, Hong Zhang, Shilin Zhou
View View   Download Download (PDF)   
David Markvica
View View   Download Download (PDF)   
Yangqing Jia, Evan Shelhamer, Jeff Donahue, Sergey Karayev, Jonathan Long, Ross Girshick, Sergio Guadarrama, Trevor Darrell
Youssef S. G. Nashed
View View   Download Download (PDF)   
Ken Chatfield, Karen Simonyan, Andrew Zisserman
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: