17971
Kyungmin Lee, Chiyoun Park, Namhoon Kim, Jaewon Lee
View View   Download Download (PDF)   
August Ernstsson, Christoph Kessler
Simon Garcia De Gonzalo, Simon D. Hammond, Christian R. Trott, Wen-Mei Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Benjamin Klenk
View View   Download Download (PDF)   
Iman Faraji
Xiaohui Chen, Marc Moreno-Maza, Jeeva Paudel, Ning Xie
Daniel J. Mermelstein, Charles Lin, Gard Nelson, Rachael Kretsch, J. Andrew McCammon, Ross C. Walker
View View   Download Download (PDF)   
Andres Gomez Tato
View View   Download Download (PDF)   
Linnan Wang, Jinmian Ye, Yiyang Zhao, Wei Wu, Ang Li, Shuaiwen Leon Song, Zenglin Xu, Tim Kraska
View View   Download Download (PDF)   
Xuanhua Shi, Zhigao Zheng, Yongluan Zhou, Hai Jin, Ligang He, Bo Liu, Qiang-Sheng Hua
View View   Download Download (PDF)   
Sven Warris, N. Roshan N. Timal, Marcel Kempenaar, Arne M. Poortinga, Henri van de Geest, Ana L. Varbanescu, Jan-Peter Nap
Ali Karakus, Noel Chalmers, Kasia Swirydowicz, Timothy Warburton
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: