27867
Viktor Franzén, Carl Östling
Xu Wen, Wanling Gao, Anzheng Li, Lei Wang, Zihan Jiang, Jianfeng Zhan
View View   Download Download (PDF)   
Jiashen Cao, Rathijit Sen, Matteo Interlandi, Joy Arulraj, Hyesoon Kim
View View   Download Download (PDF)   
Kazuaki Matsumura, Simon Garcia De Gonzalo, Antonio J. Peña
Seongyeon Park, Hajin Kim, Tanveer Ahmad, Nauman Ahmed, Zaid Al-Ars, H. Peter Hofstee, Youngsok Kim, Jinho Lee
View View   Download Download (PDF)   
Kun Wu, Mert Hidayetoğlu, Xiang Song, Sitao Huang, Da Zheng, Israt Nisa, Wen-mei Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Jinfan Chen, Shigang Li, Ran Gun, Jinhui Yuan, Torsten Hoefler
Pablo F. Zubieta Rico, Ludwig Schneider, Gustavo Perez-Lemus, Riccardo Alessandri, Siva Dasetty, Cintia A. Menéndez, Yiheng Wu, Yezhi Jin, Trung Nguyen, John Parker, Andrew L. Ferguson, Juan J. de Pablo
Muhammad Osama, Serban D. Porumbescu, John D. Owens
Alessandro Borione
View View   Download Download (PDF)   
Nina Herrmann, Herbert Kuchen
View View   Download Download (PDF)   
Manos Pavlidakis, Stelios Mavridis, Antony Chazapis, Giorgos Vasiliadis, Angelos Bilas

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: